idr-1003
Title: [originál] [překlad]
Vyhodnocení mystery shoppingového průzkumu Národní technické knihovny 2015
Authors: Pavelová, Alena; Orlová, Jana; Chodounská, Alena; Jindráková, Edita; Kiknavelidze, Sandro; Hrabovská, Tereza
Year: 2016
Language: eng, cze
Abstract: V posledních letech knihovny po celém světě využívají metody ověřování kvality služeb formou tzv. mystery shoppingu. Národní technická knihovna se již podruhé rozhodla zvolit tento průzkum pro získání dat k evaluaci a rozvoji poskytovaných služeb. První testování knihovny proběhlo v roce 2014 a poskytlo teoretický i praktický základ pro přípravu průzkumu v roce 2015. Díky výsledkům z předešlého roku jsme mohli porovnat, zda došlo k úspěšnému zavedení doporučení z prvního mystery shoppingu. V roce 2015 bylo hodnocení více zaměřeno na samotné služby (otázky byly velmi specifické a šly více do hloubky oproti roku 2014). Vzhledem k tomu nebylo zcela možné srovnání všech výsledků z roku 2015 s rokem 2014. I v tomto roce byla na základě výstupů připravena SWOT analýza a sepsán soubor doporučení, který byl předán odpovědným oddělením. Z průzkumu vzešla také řada metodologických doporučení pro příští roky.
Keyword(s): informační potřeby; informační služby; knihovny; Mystery Shopping; Národní technická knihovna; průzkumy
English keyword(s): exploration; information needs; information services; libraries; Mystery Shopping; National Library of Technology
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2016-05-20, last modified 2022-12-16


Plný text:
Download fulltextPDF [Download] (Hlavní dokument)
Download fulltextPDF [Download] (Formulář pro účastníky (EN))
Download fulltextPDF [Download] (Instrukce k vyhodnocení (EN))