idr-1575
Title: Akademické služby v roce 2022
Authors: Chodounská, Alena
Year: 2021
Language: cze
Keyword(s): akademické služby; knihovny; Národní technická knihovna; Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby; podpora
English keyword(s): academic services; Department for methodics and specialized academic services; libraries; National Library of Technology; support
Conference/Event: Výroční konference NTK 2021, online, 2021-12-09
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0

 

 Record created 2021-12-21, last modified 2022-01-06


Videozáznam:
idr-1575_1 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Chodounska - Download fulltextPDF [Download]