idr-1577
Title: Odbor pro strategii a rozvoj v roce 2022
Authors: Dibuszová, Eva
Year: 2021
Language: cze
Keyword(s): CARDS; firemní služby; knihovny; mezinárodní spolupráce; NCIP VaVaI; Národní repozitář; Národní technická knihovna; Odbor pro strategii a rozvoj; otevřená věda; projekty; repozitáře
English keyword(s): business support; Division for strategy and development; international cooperation; libraries; National Library of Technology; National repository; open science; projects; repositories
Conference/Event: Výroční konference NTK 2021, online, 2021-12-09
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > National Center for R&D Information Support
Projects and activities > Czech National Repository
Projects and activities > Open Access
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2021-12-21, last modified 2023-06-09


Videozáznam:
Dibuszova_video - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
Dibuszova - Download fulltextPDF [Download]