idr-1727
Název: [originál] [překlad]
Jak na závěrečnou práci: Citování v závěrečných pracích
Autoři: Millerová, Kristina; Razím, Tomáš
Rok: 2023
Jazyk: cze
Nakladatel: Národní technická knihovna
Abstrakt: Webinář proběhl 28.3.2023 v rámci cyklu pro diplomanty Jak na závěrečnou práci. Zaměstnanci NTK z Oddělení informační podpory v něm vysvětlují základní principy citování (proč a co citovat/necitovat), terminologii (přímá x nepřímá citace, citace, bibliografický záznam), jednotlivé citační metody/systémy (harvardská metoda, metoda poznámky pod čarou, metoda číselných odkazů - Vancouver) a styly. Zmíněny jsou i výhody používání citačních manažerů a generátorů citací. Podstatná část prezentace se věnuje ukázkám bibliografických citací různých typů informačních zdrojů dle ČSN ISO 690:2011. Zmíněny jsou i časté problémy, s kterými se uživatelé při citování potýkají, a jejich řešení. Cílem webináře bylo zbavit posluchače obav z citování a poskytnout jim co nejpraktičtější návod (včetně příkladů), který mohou použít při psaní svých odborných prací.
Klíčová slova: citace; citační manažery; citování; parafrázování; plagiátorství; závěrečné práce
Anglická klíčová slova: citation; citation managers; citing; paraphrasing; plagiarism; theses
Konference/Akce: Jak na závěrečnou práci, , 2023-03-28
online,
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Informační vzdělávání
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2023-05-26, naposledy upraven 2023-06-20.


Plný text:
idr-1727_1 - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]
Videozáznam:
idr-1727_2 - Stáhnout plný textMP4 [Stáhnout]