idr-1731
Název: Interoperabilita metadat v EOSC
Autoři: Černohlávková, Petra; Růžička, Michal
Rok: 2023
Jazyk: cze
Nakladatel: Národní technická knihovna
Abstrakt: Správa výzkumných dat se má řídit FAIR principy, které se vztahují stejně tak i na metadata o výzkumných datech. Interoperabilita metadat představuje klíčovou roli v nalezitelnosti a dostupnosti objektů, které popisují. Interoperabilita by měla být zajištěna skrze metadatové standardy či metadatová schémata, na kterých se daná komunita shodne, také na přenosu sémantického významu atributů a vytváření vazeb mezi jednotlivými entitami. Podoba schémat je často také ovlivněna technickým řešením softwarů, ve kterých jsou aplikovány. Jedná se v současnosti o velmi heterogenní prostředí s nedostatečnou mírou dokumentace. O to zásadnější harmonizace práce s metadaty hraje roli v naplenění implementace propojeného výzkumného prostoru EOSC. V této přednášce se budeme zabývat problematikou interoperability metadat v rámci národní datové infrastruktury a souvisejících plánech pro harmonizaci práce s metadaty v České republice.
Klíčová slova: interoperabilita metadat; metadatová schémata; perzistentní identifikátory
Anglická klíčová slova: metadata interoperability; metadata schema; persistent identifiers
Číslo projektu: EH22_004/0004342
Konference/Akce: Konference EUNIS-CZ, Špindlerův mlýn (CZ), 2023-05-29 / 2023-05-31
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)
Projekty a činnosti > Identifikátor ORCID
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2023-05-31, naposledy upraven 2023-06-22.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]