idr-1731
Title: Interoperabilita metadat v EOSC
Authors: Černohlávková, Petra; Růžička, Michal
Year: 2023
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: Správa výzkumných dat se má řídit FAIR principy, které se vztahují stejně tak i na metadata o výzkumných datech. Interoperabilita metadat představuje klíčovou roli v nalezitelnosti a dostupnosti objektů, které popisují. Interoperabilita by měla být zajištěna skrze metadatové standardy či metadatová schémata, na kterých se daná komunita shodne, také na přenosu sémantického významu atributů a vytváření vazeb mezi jednotlivými entitami. Podoba schémat je často také ovlivněna technickým řešením softwarů, ve kterých jsou aplikovány. Jedná se v současnosti o velmi heterogenní prostředí s nedostatečnou mírou dokumentace. O to zásadnější harmonizace práce s metadaty hraje roli v naplenění implementace propojeného výzkumného prostoru EOSC. V této přednášce se budeme zabývat problematikou interoperability metadat v rámci národní datové infrastruktury a souvisejících plánech pro harmonizaci práce s metadaty v České republice.
Keyword(s): interoperabilita metadat; metadatová schémata; perzistentní identifikátory
English keyword(s): metadata interoperability; metadata schema; persistent identifiers
Project no.: EH22_004/0004342
Conference/Event: Konference EUNIS-CZ, Špindlerův mlýn (CZ), 2023-05-29 / 2023-05-31
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)
Projects and activities > Identifier ORCID
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2023-05-31, last modified 2023-06-22


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]