Publikace:
Agenda a kontext Centra repozitářů a PID

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2023-01-24
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace z interního školení vedoucí Centra repozitářů a PID pro spolupracující zaměstnance NTK, konaného 24. ledna 2023.


Presentation from an internal educational session by the head of the Center for repositories and PIDs employees of the National Library of Technology, that took place on Jan 24, 2023.

Popis
Klíčová slova
Centrum repozitářů a PID, metadatová podpora, perzistentní identifikátory, ORCID, DOI, Center for repositories and PIDs, metadata support, persistent identifiers, ORCID, DOI
Citace