Publikace:
Podpora výuky chemie v Národní technické knihovně

Datum
2021
Autoři
Razím, Tomáš
Chodounská, Alena
Razím, Tomáš
Chodounská, Alena
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Česká společnost chemická
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V Národní technické knihovně (NTK) poskytujeme pedagogům přístup k odborným zdrojům z oblasti chemie a dalších technických a přírodních věd a pomáháme jim se v nich zorientovat. Vytváříme komentované oborové přehledy volně dostupných informačních zdrojů i vlastní metodické materiály využitelné především při projektové a badatelsky orientované výuce, např. při vedení studentských prací. Učitelům i studentům také poskytujeme individuální konzultace a kurzy pro rozvoj kompetencí k práci s informacemi. Ve spolupráci s učiteli usilujeme o zlepšení výsledků vzdělávání na českých školách a zlepšení kvalifikace absolventů chemických a technických oborů v celosvětovém měřítku.


At the National Library of Technology, we provide teachers with access to scholarly resources in Chemistry and other STEM fields and we help them navigating these resources. We create annotated subject-specific overviews of freely accessible resources and methodical materials which could be utilized in project-based or inquiry-based learning, e.g., in writing academic reports and essays. We also offer individual consultations and courses on science literacy to both students and teachers alike. In collabora-tion with teachers, we strive for better learning outcomes at Czech schools and for higher qualification of Chemistry and other STEM graduates in a global perspective.

Popis
Klíčová slova
informační podpora, akademické služby, výukové a metodické materiály, informační zdroje, podpora akademického psaní, information support, academic services, podpora pedagogů, K-12 curriculum support, information resources, podpora vzdělávání, academic writing support, K-12 chemistry teacher support, přenositelné kompetence, education support, transferable skills, přírodovědná gramotnost, science literacy
Citace
URI