Publikace:
Cestovní zpráva - IFLA WLIC 2017 Vratislav

Datum
2017-08
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Náplní služební cesty byla návštěva a aktivní vystoupení na konferenci IFLA World Library and Information Congress 2017 v polské Vratislavi. Přínos akce spočíval nejen ve vyměňování zkušeností a identifikaci trendů, ale i navázání cenných kontaktů s informačními profesionály z různých částí světa. Zároveň bylo možno s knihovníky z celého světa prodiskutovat modely zpřístupnění odborných elektronických zdrojů fungující v jejich zemích a představit jim cíle projektu CzechElib.


The purpose of the business trip was to attend and actively contribute to IFLA World Library and Information Congress 2017 in Wrocław, Poland.

Popis
Klíčová slova
meziknihovní sdílení zdrojů, management výzkumných dat, resource sharing, research data management
Citace