idr-1226
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - IFLA WLIC 2017 Vratislav
Authors: Chodounská, Alena; Krueger, Stephanie; Minaříková, Pavla; Skenderija, Sasha; Stehlík, Martin
Year: 2017
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): informační prameny; informační služby; management výzkumných dat; meziknihovní sdílení zdrojů; vzdělání
English keyword(s): education; information services; information sources; research data management; resource sharing
Project no.: EF16_040/0003542
Conference/Event: 83rd IFLA World Library and Information Congress 2017, Wroclaw (PL), 2017-08-19 / 2017-08-25
Note: Registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Electronic Resources
Reports > Business reports

 

 Record created 2018-01-04, last modified 2023-08-08


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]