Publikace:
Výroční konference NTK 2020

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřená věda, elektronické informační zdroje, akademické služby, firemní služby, software, CzechELib, Národní repozitář, open science, electronic sources, academic services, business support, software, CzechELib, Czech National Repository
Citace