idr-1693
Title: Co se chystá v roce 2023
Authors: Zlámalová, Petra; Proche, Ivan; Novák, Martin; Šorm, Marek; Procházková, Petra; Firsová, Naděžda; Pavlíčková, Tereza; Černohlávková, Petra; Jirát, Jiří; Budilová, Natálie; Hnátková, Eva; Pokorný, Jan; Šimek, Miroslav; Ziegelheimová, Jana
Year: 2022
Language: cze
Keyword(s): CARDS; CzechElib; fondy; Národní repozitář; Národní technická knihovna; organizační změna; polytechnická dílna; služby; zaměstnanci
English keyword(s): CARDS; CzechElib; employees; library collections; library services; National Library of Technology; National repository; organizational change; polytechnic workroom
Conference/Event: Výroční konference NTK 2022, Praha (CZ), 2022-12-08
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > NTK building
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Czech National Repository
Projects and activities > Library Organization
Projects and activities > Library services and collections
Projects and activities > Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2023-01-09, last modified 2023-03-22


Videozáznam:
idr-1693_1 - Download fulltextMP4 [Download] (Zlámalová)
idr-1693_10 - Download fulltextMP4 [Download] (Hnátková)
idr-1693_11 - Download fulltextMP4 [Download] (Pokorný)
idr-1693_12 - Download fulltextMP4 [Download] (Šimek)
idr-1693_13 - Download fulltextMP4 [Download] (Ziegelheimová)
idr-1693_14 - Download fulltextMP4 [Download] (otázky a závěrečné slovo)
idr-1693_2 - Download fulltextMP4 [Download] (Proche)
idr-1693_3 - Download fulltextMP4 [Download] (Novák)
idr-1693_4 - Download fulltextMP4 [Download] (Šorm)
idr-1693_5 - Download fulltextMP4 [Download] (Procházková, Firsová)
idr-1693_6 - Download fulltextMP4 [Download] (Pavlíčková)
idr-1693_7 - Download fulltextMP4 [Download] (Černohlávková)
idr-1693_8 - Download fulltextMP4 [Download] (Jirát)
idr-1693_9 - Download fulltextMP4 [Download] (Budilová)
Prezentace:
Plány na rok 2023 - Download fulltextPDF [Download] (Prezentace)